Infographic het nieuwe leren!

Infographic het nieuwe leren!

Het KOSVET model is een dynamische methodiek dat als doel heeft de kwaliteit van teams en processen te verhogen.
In de uitwerking wordt de kennis met infographics gevisualiseerd.
De graphics zijn eenvoudig en effectief.

Inleiding KOSVET methode
Mijn model is in het jaar 1970 ontstaan.
Onderwerpen als Lean/Six Sigma,  Tmap,  Scrum, Agile, Teambuilding, Security en Optimalisatie komen aan de orde.
Het accent ligt op processen, die het bedrijf en de mens helpen.

Vriendelijke groet,

Egbert Hendriks